תנאי שימוש

תנאי שימוש 

Welcome to ALIETC: a global leader in online e-commerce and trading. These Terms and Conditions describe applicable regulations to your access and use of the website, mobile site and other portals and webspace operated and owned by ALIETC.com. In order to fully register and use our customer services, you are required to agree to the following. 

יישום וקבלת תנאים

By agreeing to our Terms of Use, you are subject to the Terms and Conditions contained and described in this document and the Privacy Policy. This document and other rules and policies are collectively referred to at the ‘Terms’. By registering and using any of the site’s features and products, you agree to accept and operate in accordance with all of the Terms.

הגבלות גיל: Access and use of ALIETC.com services, features, software and products through our sites are strictly restricted to persons of legal age and above. Your legal age must be declared to form a binding contract with our services. Those who register with our service under the legal age are not permitted to receive any services under international law. Any persons found to make false claims regarding their legal age will qualify for immediate removal of the site and instant restriction from their account.

עסקאות בין קונים ומוכרים: ALIETC.com provides electronic online platforms for exchanging information, buying and selling, and transactions. Users are able to manage, accept, place and conclude orders and provision of products. ALIETC.com does not control or is held liable or responsible for the sellers or buyer’s inability to complete the purchase. Neither is ALIETC.com responsible for the safety, legality, or availability of the products or services exchanged on its platform.

תיקונים: ALIETC.com may make changes and amendments to its Terms and Privacy Policy at any time by posting the relevant changes and updates on their Terms of Service and Site Information. By continuing to access the service after that time, you agree to the amended and updated information. All amended and updated information will apply to you once published in the Terms and Conditions and Site Information.

חברים חייבים:

ערכו פעילויות בהתאם לתקנות האתר והחוקים הרלוונטיים

ערכו עסקאות עסקיות בתום לב

ספק מידע זהות מדויק

אין להשתמש באתר להונאת אנשים

אל תעסוק בדואר זבל או דיוג

לא לערב את עצמם בפעילויות או בסכמות המערערות על שלמות הנתונים, המערכות או הרשתות המשמשות ALIETC.com

אין לערב נגיפי מחשב או תוכנות הרסניות אחרות

Not engage in any unlawful activity, such as copying, reproducing or exploiting any aspect of ALIETC.com service